errata Aventurijnse Bode #190

 • Pagina 1

  Aankondiging "Demonische gevaren voor Gareth"

  Demonenbraakland → Demonenbrake

  Eindelijk rust in de Gerondrata

  één voor één → een voor een

  Lezersbrief

  bigoterie → bigotterie

  Pagina 2

  Vrede verstoord in klooster Wolfskop

  schemlinnen → schelminnen

  Moderne vorming van legenden

  Ingerim’s Hamer → Ingerims Hamer

  Pagina 3

  Speldenprikken

  orken → orks

  Een held wordt onthuld

  Wie zou de kapitein van onze Stieren, die ons de eerste Aventurijnse wedstrijdtitel bezorgde, de status van held in vraag stellen?

  Wie zou de heldhaftige status van de aanvoerder van onze stieren ontkennen, die ons naar het eerste Aventurijnse kampioenschap leidde?

  De Hoge Raad van Punin maakt bekend:

  bij aevering van → bij aflevering van


  Pagina 4

  Het geloof overwint!

  Tolerantie-verdrag → Tolerantie-Edict

  Silem-Horas-verdrag → Silem-Horas-Edict

 • En dan nog vele andere zaken zoals inconsequenties:

  popolo en Popolo komen beide voor (met en zonder hoofdletter dus)

  Er komen maar liefst vier varianten voor van dezelfde term:

  Rommilysche’s Mark

  Rommilyse Mark

  Rommilyser Mark

  Rommilysmark

  Hele onbekende woorden gebruiken

  Tros: (ver­ou­derd) le­ger­ba­ga­ge met de daar­bij be­ho­ren­de man­schap­pen

  Maar ik vrees dat niemand dat weet. Waarom niet gewoon de tekst duidelijk maken en schrijven:

  die de troepen die onder haar gezag vielen, de opdracht had gegeven om het proviand van het leger naar Arivor te brengen.

  Drossaard, ik denk dat de meeste mensen dit woord niet kennen/herkennen. Worden als Drost en Baljuw zijn bekender. Het kan zijn dat voor Vlamingen dit weer heel normaal is, jullie gebruiken ook nog een woord als schepenen, dat voor een Noorderling als middeleeuws klinkt.


  vertalingen die - in mijn ogen - beter kunnen

  Streefdoel

  Streben stond er:

  Ik zou zeggen:

  … en Imperia‘s streven naar een politieke oplossing toejuichten.

  kastelein

  Jullie maken het voor niemand makkelijk.

  Kastelein zal denk ik door alle Nederlanders gezien worden als iemand die achter de bar staat in een café/bar/herberg. Ja, er is ook een oude betekenis dat het de kasteelheer betekend maar dat weet werkelijk niemand.

  Ontmachting

  is een niet bestaand woord

  Dezen beschikken echter niet langer over...

  Onduidelijk waar 'Dezen' naar verwijst. In de Duitse tekst staat gewoon nog 'die Ardariten'.

  Na uitgebreid overleg zou men het eens te zijn geworden over dit compromis

  Volgens mij moet het woordje 'te' uit deze zin.

  de jarenlange inspanningen van het diepe zuiden in de strijd

  We schrijven Zuiden met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Het Zuiden wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd. De betekenis is afhankelijk van de context: het Zuiden kan onder meer verwijzen naar België (ten opzichte van Nederland), Wallonië (ten opzichte van Vlaanderen) of de ontwikkelingslanden (dikwijls in de vaste combinatie het arme Zuiden).

  waarzeggers werden opgeëist

  Rare vertaling: dass sogar schon Wahrsager zur Hilfe gerufen wurden

  Uit een afgesloten kamer op de derde verdieping verdween er een enorm duur familie-erfstuk in Perricum.

  In de Duitse tekst is de volgorde van woorden logischer. Daar staat in Perricum na de locatie en niet, zoals hier, na het voorwerp.

  Vergelijk zelf: Aus einem abgeschlossenen Raum im dritten Stock entschwand in Perricum ein äußerst teures Familienerbstück.


  En nog veel meer...

  Als laatste wil ik jullie vragen om na te denken of het voorvoegsel 'aarts-' misschien anders gebruikt wordt in ons taalgebied dan het Duitse "Erz-".

  Ik wens jullie heel veel succes elke twee maanden dat jullie een Avonturijnse Bode gaan vertalen, een paar extra ogen is denk ik geen overbodige luxe. Ik ga het in de toekomst in ieder geval niet doen.

 • Bedankt voor de feedback! Ik kan me in elke opmerking vinden.

  Ik heb de bodes nog niet in detail gelezen, maar kan er voor het deel "meesterinformatie" alvast iets aan toevoegen:

  Meesterinformatie over »Eindelijk rust in Gerondrata?« zou moeten veranderen in Meesterinformatie over »Eindelijk rust in de Gerondrata?«, zoals het wel correct in de gewone bode staat (streeknaam).

  Edit: toen ik dit postte, had Epicurus al een tweede keer gepost. Deze reply gaat dus enkel over zijn eerste post.

 • Wat Epicurus' tweede post betreft (die ik wel nog niet helemaal gelezen heb) wil ik alvast even opmerken dat de Aventurijnse Bode (toch zeker het 'publiek toegankelijke' deel, maw dat wat geen meesterinfo is) een in-game bron is, en geen regelboek noch regiobeschrijving!

  Met andere woorden: daar zijn inconsistenties, oubollig aandoende woorden etc. vaak wel degelijk op hun plaats (al waren ze wellicht niet bedoeld), net zoals in zoveel aardse periodieken. Onze 'historische' couranten blonken daar zelfs nog meer in uit dan huidige aardse publicaties (en de AB). Bovendien haalt de Aventurijnse Bode vaak haar berichten uit andere periodieken, een beetje zoals een persagentschap. Die andere periodieken (en verschillende schrijvers binnen dezelfde courant) gebruiken misschien ook licht verschillende termen. Eindredactie bij de vroege kranten sloeg misschien op inhoud (beperkte of geen persvrijheid!), niet of nauwelijks op stijl of spelling. Gezien de AB grotendeels een in-game bron is, heb ik daar eigenlijk niet zo'n moeite mee. Ik vind het zelfs een zekere charme hebben.

  Dit geldt nog meer voor de soms ietwat ouderwets aandoende stijl: in regiobeschrijvingen, avonturen en zeker regels trachten we dit te vermijden. Maar bij in-game bronnen, zoals de AB, vind ik dit juist uitermate passend en sfeervol! :)

  Edited once, last by Tsadir (May 9, 2019 at 3:54 PM).

 • Eindelijk rust in de Alpen

  Eindelijk rust in Vlaanderen

  Eindelijk rust in Beieren

  Eindelijk rust in de Betuwe

  Eindelijk rust in (het) Pajottenland?

  Eindelijk rust in Toscane

  Eindelijk rust in de Achterhoek

  Eindelijk rust in de Voerstreek

  Als Gerondrata aangeduid wordt als "de Gerondrata" dan zou ik ook een lidwoord gebruiken in de zin, zoals je ook het hebt over de Voerstreek, de Betuwe. Maar als Gerondrata gewoonlijk geen lidwoord heeft dan is het niet nodig in de zin "Eindelijk rust in Gerondrata", zoals je ook zou doen voor Vlaanderen, Toscane en Beieren.

  De Duisters schrijven "Die Gerondrata", maar geen idee hoe jullie het in het Regelwerk gebruiken.

  PS geen idee wat je bedoelt met Meesterinformatie, die kan ik nergens vinden in de Bode.

 • (ivm 2de post van Epicurus): Bvb. (Leger)tros is toch helemaal niet zo'n onbekend woord?... Ik ken het al minstens sinds mijn twaalfde...

  Zeker in een historische of fantasy-context moet zo'n woord absoluut kunnen! Ze vallen trouwens redelijk makkelijk uit de context op te maken, zo heb ik die woorden destijds ook geleerd. Daar hoefde ik ze niet voor op te zoeken.

  Drossaard vond ik heel mooi gevonden. En ook hier maakt de context veel duidelijk.

  Baljuw en drost kunnen titels op andere plaatsen zijn.

  Kastelein ken ik ook in beide betekenissen (wellicht is kasteelheer / rentmeester zelfs de originele betekenis en is daar later herbergier aan toegevoegd), maar zou hier eventueel door kasteelheer of rentmeester kunnen worden vervangen. Al hoeft dit niet voor mij. Weerom: in-game bron.

  Met veel van de daarna volgende opmerkingen ivm foutjes en stijl ga ik wel akkoord. Niet per se met allemaal (ik heb nu te weinig tijd om ze in detail te behandelen). En dan nog gaat het over een in-game bron waar de nodige fouten en foutjes kunnen in staan. Al kunnen sommige voor mij zeker wat aangepast worden, vooral als die aanpassingen de tekst zowel correcter als sfeervoller kunnen maken.

 • PS geen idee wat je bedoelt met Meesterinformatie, die kan ik nergens vinden in de Bode.

  Er staan op Drivethrurpg 2 "versies" van AB 190. De ene is niet recenter (met zelfde inhoud) dan de andere, maar respectievelijk de "gewone" AB en meesterinfo betreffende de artikels in deze AB.

  Je moet ze dus beide downloaden.

  Aangezien het in het Duits "die Gerondrata" is, zou ik in het Nederlands ook voor "de Gerondrata" gaan (zoals de Auvergne, de Veluwe,...). Wat aan- of afwezigheid van lidwoorden voor streeknamen betreft, lopen D en N zowat gelijk. Het lijkt me wat lidwoorden bij streeknamen betreft dan ook beter het D te volgen. Het voelt in elk geval beter aan.

 • Er staan op Drivethrurpg 2 "versies" van AB 190. De ene is niet recenter (met zelfde inhoud) dan de andere, maar respectievelijk de "gewone" AB en meesterinfo betreffende de artikels in deze AB.

  Je moet ze dus beide downloaden.

  Aha, vond het al raar dat er twee varianten waren. Weer wat geleerd.

 • Nog een laatste noot: ik was zelf niet betrokken bij het totstandkomen van AB 190. Noch als vertaler, noch als editor. Toch vond ik AB 190 al bij al best behoorlijk. Voor AB 191 heb ik alvast wel een paar teksten vertaald, maar die is nog niet uit.

  Bij mijn weten komen de AB's enkel als pdf's uit. Dat wil ook zeggen dat we ze al kunnen uitbrengen als ze nog niet helemaal op punt staan (zo lopen we geen verdere achterstand op de levende geschiedenis op): indien nodig later aanpassen en updaten in Drivethru en klaar is kees.

  Net zoals verschillende pdf-versies van het Regelwerk allang op Drivethru verschenen zijn (maar we relatief* zeker van ons stuk willen zijn wat de gedrukte versie betreft).

  * Want een volledig foutloos rollenspelboek heb ik nog nooit in mijn handen gehouden, ook niet van professionele firma's als pakweg WotC. Al proberen we hun lage foutenmarge natuurlijk wel na te streven...

  Edited once, last by Tsadir (May 9, 2019 at 4:56 PM).

 • Het blijft altijd lastig om te weten of een woord bekend is of niet. Ik geef hier mijn mening over bepaalde woorden, misschien ben ik wel de enige die Drossaard niet kent. Het is aan jullie om keuzes te maken welke woorden jullie gebruiken.

  Kastelein ken ik ook in beide betekenissen (wellicht is kasteelheer / rentmeester zelfs de originele betekenis en is daar later herbergier aan toegevoegd),

  De Dikke van Dale zegt:

  kas­te­lein

  kas·te·lein

  zelfstandig naamwoord • de m • kas­te­leins

  1280 ‘slot­voogd, burggraaf’ La­tijn castellanus [(be­wo­ner) van een fort]

  1 slot­voogd

  kas­te­lein van Mui­den

  ti­tel van de op het Mui­der­slot ze­te­len­de drost

  2 iem. die een stads­her­berg pacht­te (1)

  3 her­ber­gier, ca­fé­hou­der

  vrouw kas­te­lei­nes, kas­te­lein­se

  4 niet al­ge­meen pach­ter

  Je hebt gelijk, het was eerst de slotvoogd later pas de herbergier.

  En dan nog gaat het over een in-game bron waar de nodige fouten en foutjes kunnen in staan.

  Mijn opmerkingen gaan bijna allemaal over fouten die door het vertalen er in zijn gekomen, in de Duitse versie staan die er niet in, zoals Popolo en Rommilyser Mark. De vertalers waren slordig, en daarna is er niemand die de tekst even nagekeken heeft. Inhoudelijke fouten kan ik niet vinden want ik weet nagenoeg niks over Aventurië. Namen en functies van mensen weet ik niks van.

  Het enige dat ik wilde laten zien is dat een Bode vertalen, 4 pagina's met ruim 6000 woorden, al een lastige klus is en dat jullie er iets meer tijd in moeten/kunnen steken. In deze bode komen allerlei functies voor Herzog, Landhauptfrau, Erzpriester, Erztruchsessin, Kammerzofe en nog heel veel meer. Die zullen allemaal een Nederlandse vertaling moeten krijgen en dat zal niet meevallen.

  Kijk bijvoorbeeld naar de titel Hertog. Dat is een ho­ge adel­lij­ke ti­tel in ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den maar niet in Ne­der­land. En ik vrees dat er vaker een verschil is voor een titel en functie. Kammerzofe is nu vertaald met "kamermeisje" Als ik Wikipedia volg kom ik uit op Kamenier als vertaling.

  Jullie zullen denk ik een goed overzicht moeten maken van de hele hiërarchie van (adellijke) functies en dan keuzes moeten maken om eenduidig de Duitse termen te vertalen. Ik wens jullie daar heel veel succes mee.

 • Veel van de vermelde zaken zijn contextgevoelig: als het bij Kammerzofe over een echte titel gaat aan een hof of zo, dan is kamenier of kamenierster / kamerheer of kamervrouwe (maw iemand die zelf een zeker aanzien geniet) inderdaad veel beter en gepaster en moet de term vervangen worden.

  Gaat het om pakweg kamerpersoneel in een hotel / herberg, dan moet kamermeisje / kamerknecht volstaan.

  (ik heb mijn AB 190 niet direct open, maar als het de 1ste context is, ben ik zeker voor vervanging van de term!).


  Verder zijn slotvoogd en burggraaf wel mooie synoniemen voor kastelein, die wellicht voor minder verwarring zorgen. Voor mij mogen deze termen ipv kastelein gebruikt worden, niets op tegen.

  Hertog is misschien geen adellijke titel (meer?...) in Nederland (wist ik niet), maar is wel een Nederlands woord, en kan niet anders dan in Nederlandse geschiedenisboeken voorkomen, al gaat het dan over buitenlandse hertogen (of hertogen uit de tijd dat de titel nog bestond? Brabant had in elk geval een hertog...). Ik zie dus niet in waarom we Herzog = hertog niet zouden kunnen gebruiken.

  Als laatste wil ik jullie vragen om na te denken of het voorvoegsel 'aarts-' misschien anders gebruikt wordt in ons taalgebied dan het Duitse "Erz-".

  Er zijn aartshertogen, cf. Aartshertogdom Luxemburg. Erzfeind betekent ook aartsvijand... ik zie geen problemen. Sommige van de titels met Erz- kunnen ook Duitse Aventurijnse neologismen zijn. Ik zie geen problemen met aarts-. Maar Erz kan ook erts betekenen.

  Het enige lastigheidje zijn dan (D) Erzzwerge: eigenlijk min of meer een Duits woordgrapje, want het kan zowel Aartsdwergen als Ertsdwergen betekenen. Omdat het echter de meest oorspronkelijke, traditionele dwergen zijn, en erts net zo belangrijk is voor pakweg Aambeelddwergen, hebben we voor Aartsdwergen gekozen. Naar verluidt is het volgens Thomas Römer, één van de leidende figuren van DSA van de jaren 80 tot ergens in de jaren 2000, ook de betere Nederlandse term qua betekenis. Ik denk dat Kennin hem ooit de vraag heeft voorgelegd.

  Landhauptfrau

  Landvrouwe. Mannelijk: landheer. Eventueel landhoofdvrouwe, m: landhoofdman, maar dan is het een neologisme, wat geen probleem is als dat in het D ook het geval is. Hoe is het in AB 190 vertaald?

  Erzpriester

  Aartspriester. Cf. aartsbisschop.

  Erztruchsessin

  Aartsdrossaard (m en v). Eventueel ook aartsschatbewaarder (vr: -waarster), aartsdrost, aartsbaljuw,...

  Edited 5 times, last by Tsadir (May 9, 2019 at 6:00 PM).

 • Goeie genade! VEEL om na te kijken, waarvoor dank, alvast! Daar zal ik me wel asap mee bezig houden. Vooralsnog kan ik me wel vinden in een groot deel van de opmerkingen.
  De details volgen later wel!

  Maar toch even structureren en opmerking per opmerking bekijken. Nu is het namelijk nog erg verwarrend. Helaas zal dat niet voor meteen zijn. Ik zorg echt zo snel mogelijk voor gestructureerde antwoorden! :)

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.

  DVD-Profiler

 • Brabant had in elk geval een hertog

  Nog steeds. De Belgische kroonprins(es) is traditioneel hertog(in) van het volledige hertogdom in personele unie. Momenteel is dit prinses Elisabeth. Dit betekent de Belgische provincies Antwerpen, Waals en Vlaams Brabant alsook de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog_va…nt_(Belgi%C3%AB)

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.

  DVD-Profiler

 • Goeie genade! VEEL om na te kijken, waarvoor dank, alvast! Daar zal ik me wel asap mee bezig houden. Vooralsnog kan ik me wel vinden in een groot deel van de opmerkingen.
  De details volgen later wel!

  Maar toch even structureren en opmerking per opmerking bekijken. Nu is het namelijk nog erg verwarrend. Helaas zal dat niet voor meteen zijn. Ik zorg echt zo snel mogelijk voor gestructureerde antwoorden! :)

  Het is inderdaad nogal wat, op een paar uur tijd. Ik heb mijn laatste post nog tijdens je antwoord ge-edit, dus dat msch best ook nog eens bekijken. Maar neem gerust je tijd, het is nogal een grote hap om in één keer weg te slikken.

 • Brabant had in elk geval een hertog

  Nog steeds. De Belgische kroonprins(es) is traditioneel hertog(in) van het volledige hertogdom in personele unie. Momenteel is dit prinses Elisabeth. Dit betekent de Belgische provincies Antwerpen, Waals en Vlaams Brabant alsook de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog_va…nt_(Belgi%C3%AB)

  En dan vergat ik de Bourgondische hertogen en hun Habsburgse erfgenamen nog. De 'Bourgondische Nederlanden' in de 15de eeuw omvatten grote delen van het huidige België én Nederland (naast gebieden in Lotharingen, en natuurlijk Bourgondië, dat nu bij Frankrijk hoort, maar tot 1477 een aparte entiteit was). Van de late 14de eeuw tot 1477 waren ze zowat even machtig en onafhankelijk als de koningen van Frankrijk en Engeland, hoewel ze officieel 'slechts' hertogen, en geen koningen waren. Hertogen te over, dus.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgondische_hertogen

 • Maar die Bourgondische hertogen, die bestaan toch niet meer?

  Prinses Elisabeth, kroonprinses van België, geboren in 2001, is nu, anno 2019, hertogin van Brabant. Tegenwoordige tijd.

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.

  DVD-Profiler

 • Maar die Bourgondische hertogen, die bestaan toch niet meer?

  Prinses Elisabeth, kroonprinses van België, geboren in 2001, is nu, anno 2019, hertogin van Brabant. Tegenwoordige tijd.

  Klopt. Hoewel: de huidige Spaanse koning is via de Bourgondisch-Habsburgse erfenis eigenlijk ook hertog van Brabant:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog_va…nt_(Belgi%C3%AB)

  Met een iets betere claim dan Elizabeth, nog wel, blijkbaar. Maar we zullen daarover wel geen successieoorlog krijgen vermoed ik. ;)

  Met mijn voorbeeld over de Bourgondische hertogen wilde ik gewoon aantonen dat de titel 'hertog' wel degelijk een historische basis heeft, ook in Nederland. En bovendien in de aardse periode die min of meer (want het blijft fantasy) met het grootste deel van Aventurië te vergelijken is: de 15de eeuw.

  Maar we dwalen af, vrees ik...

 • Wederom, van harte bedankt voor de opmerkingen.

  Hier een gestructureerde repliek:

  AB190 Opmerking Epicurus Mijn visie
  Demonenbraakland Demonenbrake Klopt
  één voor één een voor een Klopt
  bigoterie bigotterie Klopt
  schemlinnen schelminnen Klopt
  Ingerim’s Hamer Ingerims Hamer Klopt
  orken orks Klopt
  kapitein aanvoerder Beide kan (http://anw.inl.nl/article/kapitein zegt "vooral in België", maar niet "enkel in België")
  bij aevering van bij aflevering van klopt
  Tolerantie-verdrag Tolerantie-Edict Klopt
  Silem-Horas-verdrag Silem-Horas-Edict Silem Horasedict (https://www.taaltelefoon.be/aaneenschrijve…-met-eigennamen)
  [(Duits) Rommilyser Mark Vier versies Rommilysche Mark
  Tros Troepen Tros en troepen kunnen beide. Florissant taalgebruik, zeker in een semi-middeleeuwse context, brengt sfeer en mag gerust wat stichtend zijn.
  Drosaard Drost of Baljuw Zowel drossaard als drost kunnen. Het zijn synoniemen. Een baljuw is niet helemaal hetzelfde.
  Streefdoel streven naar Beide kan
  Ontmachting bestaat niet Niet alles wat niet in het woordenboek staat is per definitie fout. Afleidingen van bestaande woorden kunnen altijd, ook al staan ze niet in het woordenboek. Wat "ontmachting" betekent moge duidelijk wezen. Maar ontmacht(ig)en staat wel degelijk in het WNT.
  Dezen beschikken echter niet langer over... Onduidelijk waar 'Dezen' naar verwijst. In de Duitse tekst staat gewoon nog 'die Ardariten'. Nagekeken en is wel duidelijk. Dezen is een meervoud. In de zin ervoor staat er maar één enkel woord in het meervoud, zijnde "de Ardarieten". Teneinde herhaling te voorkomen is "dezen" dus wel degelijk correct.
  Na uitgebreid overleg zou men het eens te zijn geworden over dit compromis Volgens mij moet het woordje 'te' uit deze zin. Klopt
  de jarenlange inspanningen van het diepe zuiden in de strijd Zuiden met een hoofdletter Klopt. Diepe ook, trouwens. Het Diepe Zuiden is een gebied.
  waarzeggers werden opgeëist Rare vertaling: dass sogar schon Wahrsager zur Hilfe gerufen wurden Mja, kan ik me wel in vinden.
  Uit een afgesloten kamer op de derde verdieping verdween er een enorm duur familie-erfstuk in Perricum. In de Duitse tekst is de volgorde van woorden logischer. Daar staat in Perricum na de locatie en niet, zoals hier, na het voorwerp. Vergelijk zelf: Aus einem abgeschlossenen Raum im dritten Stock entschwand in Perricum ein äußerst teures Familienerbstück. Nog beter: Uit een afgesloten kamer op de derde verdieping in Perricum verdween er een enorm duur familie-erfstuk.
  Gerondrata De Gerondrata Klopt
  Popolo of popolo popolo en Popolo komen beide voor (met en zonder hoofdletter dus) popolo, kleine letter. Is een term, geen naam. Is zoiets als “het plebs”
  Aarts- Anders gebruikt in het Nederlands? Nee, hoor. Zie reacties van Tsadir.

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.

  DVD-Profiler

 • Nog een paar opmerkinkjes:

  Tros (of legertros), D: Tross, is niet helemaal hetzelfde als troepen. Het gaat bij een marcherend / rondtrekkend leger over het gevolg en de bagage van het leger, niet zozeer over de troepen zelf. Dus over het materiaal en het meereizend gevolg van dragers, voerlui, koks, marketentsters, kwakzalvers en prostituees. Dus tros of legertros lijkt me het beste woord.

  En inderdaad: een baljuw is nog net iets anders dan een drossaard. Drost doet me dan weer wat hobbit-achtig aan, maar dat is subjectief.

  Drossaard vind ik wel het mooist en klinkt ook 'belangrijker' dan een drost of baljuw. Die laatste (baljuw) lijkt me meer de plaatselijke boeman die voor de al even plaatselijke baron de nog plaatselijker boeren tot gehoorzaamheid moet bewegen.

  (Perricum) nog nog beter ;) :

  "Uit een afgesloten kamer op de derde verdieping verdween in Perricum een enorm duur familie-erfstuk."

  Edit: ook goed, msch best:

  "In Perricum verdween uit een afgesloten kamer op de derde verdieping een enorm duur familie-erfstuk."

  (waarzeggers):

  "er werden zelfs waarzeggers te hulp geroepen."

  of:

  "er werden zelfs waarzeggers bij gehaald."

  (opgeeïst lijkt idd wat extreem als je het naast de Duitse tekst legt)

 • Ter aanvulling: we hebben aangepast wat inderdaad fout was.

  Twee opmerkingen:

  1. We hebben één voor één vs. een voor een besproken. Zonder accenten is het weliswaar inderdaad correct, maar desondanks hebben we de versie met accenten zo gelaten, omdat dat blijkbaar duidelijker is voor sommigen met dyslexie.
  2. [(Duits) Rommilyser Mark] hebben we aangepast. Het is nu in het Nederlands "Rommilysche Mark" (cfr: Belgische). [(Duits) Rommilysmark] is een zeldzamere variant op [(Duits) Rommilyser Mark]. Wij hebben de variant eveneens overgenomen. Dus er zijn twee versies, die weliswaar politisch hetzelfde zijn, maar taalkundig niet.

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.

  DVD-Profiler