Proeflezers : Hoofdstuk 14 (Blz. 363 tot 382) - UITRUSTING