Proeflezers : Hoofdstuk 12 (Blz. 337 tot 352) - DETAILREGELS