Proeflezers : Hoofdstuk 11 (Blz. 305 tot 336) - GODENWERKEN