Proeflezers : Hoofdstuk 10 (Blz. 251 tot 304) - MAGIE