Proeflezers : Hoofdstuk 7 (Blz. 161 tot 182) - VOOR- EN NADELEN