Proeflezers Hoofdstuk 13 : Bestiarium (blz. 353-362)