Xeledon's Grappen en Grollen

 • Een Thorwaler en een Seweriër zitten zich in de herberg lazarus te drinken.

  Zegt die Thorwaler: "Gezondheid, bij Swafnir!"

  Antwoordt die Seweriër: "Ben jij hier om te praten of om te drinken?"

 • Twee Firnelfen wandelen zwijgend door de Grimvorstwoestenij. Plots glijdt er een van beiden uit.
  De gevallene roept: "Au! Het is hier glad!"

  Enkele jaren later wandelen beide elfen weer op dezelfde plek, wanneer de ander uitglijdt om vervolgens uit te roepen: "Au! Je hebt gelijk!"

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.


  DVD-Profiler

 • In Havena wordt er een dwerg uit de delta gevist, helemaal omstrengeld door zware ketens.

  De gardist die het gebeuren gadeslaat en coördineert zegt: "typisch dwerg... steelt meer dan hij kan dragen!"

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.


  DVD-Profiler

 • Hoe heet de ridder zonder hoofdbescherming?


  ...


  ...


  Wilhelm!

  ======================================================

  Sinjoor Elegast Vandervenga, ehem. Kuslik-Galahan
  Oberst des Ordens des zweifach geheiligten Famerlors.


  DVD-Profiler